O'r Wasg

Siân Gwenllian AS yn codi pryderon y sector lletygarwch

Darllenwch golofn Siân Gwenllian AS yn yr Herald yr wythnos hon.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân Gwenllian yn gofyn am gadarnhad ar Ysgol Feddygol Bangor

Mae Siân Gwenllian AS wedi gofyn i'r Prif Weinidog gadarnhau a fydd Ysgol Feddygol Bangor yn barod erbyn 2025.

 

Darllenwch yr erthygl yma.

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cyfarfod cyhoeddus yn galw i uwchraddio parc lleol

Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus awyr agored yn galw i uwchraddio parc chwarae Lôn y Glyder ym Maestryfan.

 

Yn ogystal â theuluoedd ac unigolion lleol, mynychwyd y cyfarfod gan yr Aelod o’r Senedd lleol Siân Gwenllian, y cynghorwyr Catrin Wager ac Elin Walker Jones, a’r Maer Owen J Hurcum.

 

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân Gwenllian - gwestai pen-blwydd Dewi Llwyd

Cliciwch yma i wrando ar sgwrs Siân Gwenllian AS, gwestai pen-blwydd ar raglen Dewi Llwyd

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid MS "delighted" over community's successful purchase of village pub

Siân Gwenllian, the Senedd member for Arfon said: “I’m delighted to hear of Menter Ty’n Llan’s success in reaching their target.

Click here to read the article.

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Tafarn gymunedol Menter Ty’n Llan yn ‘newyddion da i’r Gymraeg’

Siân Gwenllian AS yn croesawu'r newyddion bod trigolion lleol wedi llwyddo i godi £400,000 i brynu'r dafarn yn Llandwrog.

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl.

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cynghorydd Plaid Bangor yn trefnu Gwanwyn Glan Bangor

Diolch i'r Cynghorydd Catrin Wager (Ward Menai, Bangor) am drefnu Gwanwyn Glan Bangor. Casglwyd tua 24 bag o sbwriel mewn cyfnod byr. Diolch yn fawr iawn i wirfoddolwyr am eu gwaith caled. 

 

Cliciwch yma i ddarllen yr erthygl

 

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Llongyfarchiadau i bobol ifanc Arfon yn Eisteddfod T

Siân Gwenllian yn llongyfarch pobol ifanc Arfon ar eu llwyddiant yn Eisteddfod T

 

Darllenwch fwy.

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Caniatau cefnogwyr Caernarfon i fynychu gêm bwysig!

Mae AS Plaid Cymru, Siân Gwenllian, wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ganiatáu capasiti llai o gefnogwyr i gael mynychu gêm rhwng Caernarfon ac Y Drenewydd ddydd Sadwrn.

 

Cliciwch yma i ddysgu mwy.

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dychwelyd Fasgiwlar i Ysbyty Gwynedd

Mae Siân Gwenllian AS wedi galw ar Weinidog Iechyd newydd Llywodraeth Cymru, Eluned Morgan AS i adfer gwasanaethau fasgiwlar llawn yn Ysbyty Gwynedd ym Mangor.

 

Cliciwch yma i ddarllen mwy. 

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd