O'r Wasg

Dylai bwrdd iechyd ymddiheuro am 'lanast' gwasanaeth fasgiwlar, medd AS

Yn ôl Siân Gwenllian, mae pobl wedi cael eu ‘twyllo’ gan y penderfyniad i ad-drefnu’r gwasanaethau fasgwlaidd yng Ngogledd Cymru.

Cliciwch yma i ddarllen y stori

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Beirniadu newid ffiniau wardiau Bangor

Mae Siân Gwenllian AS wedi beirniadu penderfyniad Comisiwn Ffiniau Cymru sy’n lleihau nifer cynghorwyr Bangor.

Cliciwch yma i ddarllen y stori.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân Gwenllian AS yn nodi'r Wythnos Werdd Fawr

Siân Gwenllian AS yn nodi'r Wythnos Werdd Fawr gyda Chymdeithas Affrica Gogledd Cymru.

Darllenwch y stori lawn ar wefan y Bangor Aye.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galwad am ysgol feddygol ar gyfer Gogledd Cymru ‘gam yn nes’

Darllenwch yr erthygl lawn ar wefan y Cambrian News.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Colofn Siân yn yr Herald

Siân Gwenllian AS yn nodi'r Wythnos Werdd Fawr gyda Chymdeithas Affrica Gogledd Cymru.

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Cefnogi galwad undeb i fynd i’r afael â chamdrin gweithwyr siop

Darllenwch yr erthygl ar Bangor Aye.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymweliad Siân a chynefin Llinos y Mynydd yn y WelshCountry

Darllenwch yr erthygl ar welshcountry.co.uk yn fan hyn.

 

 

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Dathlu cyhoeddiad “hir-ddisgwyliedig” ar ysgol feddygol

Mae’r AS Plaid Cymru dros Arfon wedi croesawu’r cyhoeddiad ar raglen hyfforddi myfyrwyr meddygol 

 

Cliciwch yn fan hyn

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymateb i gyhoeddiad Ysgol Feddygol Bangor

Gwrandewch ar Siân Gwenllian AS yn ymateb i'r cyhoeddiad y bydd ysgol feddygol lawn yng ngogledd Cymru.

 

Cliciwch yn fan hyn.

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Anwybyddu pryderon Bangor ynghylch newid wardiau cyngor yn “anheg ac anemocrataidd”

Darllenwch y stori yma.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd