O'r Wasg

Siân Gwenllian AS yn ymateb i ffigurau tlodi bwyd Gwynedd

Mae AS ARFON Siân Gwenllian yn honni bod ‘datrysiadau ymarferol’ nad ydynt yn cael eu rhoi ar waith

Cliciwch yma i ddarllen

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Arfon, Siân Gwenllian yn agor menter gymunedol yn Nyffryn Ogwen

Agorwyd y ganolfan newydd yn Nyffryn Ogwen yn swyddogol gan AS Arfon Siân Gwenllian ddydd Gwener.

Cliciwch yma i ddarllen y stori.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân Gwenllian: Pam rwy'n credu bod angen cwotâu rhywedd ar gyfer etholiadau Cymru

Siân Gwenllian AS yw Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol y Senedd ar Fenywod

Cliciwch yma i ddarllen y stori.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Recriwtio cwmni diogelwch yn Llanberis

Mae Siân Gwenllian, Aelod o’r Senedd dros Arfon, wedi cefnogi'r bwriad.

Cliciwch yma i ddarllen y stori.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn ymweld â grŵp cymunedol ym Maesgeirchen

Aeth AS Arfon Siân Gwenllian draw i ymweld â grŵp cymunedol Maes Ni i'w llongyfarch ar dderbyn grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Cliciwch yma i ddarllen y stori.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân Gwenllian yn mynychu diwrnod agored Nyth y Frân Wen

Agorodd y ganolfan gelfyddydau newydd yn hen Eglwys y Santes Fair ei drysau i’r cyhoedd ddoe.

Cliciwch yma i ddarllen y stori.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Arfon yn ymateb i ddynodiad Safle Treftadaeth y Byd ardaloedd llechi Gwynedd

Mae AS Arfon Siân Gwenllian yn credu y bydd trigolion Gwynedd yn falch o gyhoeddiad UNESCO.

Cliciwch yma i ddarllen y stori.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Siân Gwenllian ar BBC Radio Wales

Siân Gwenllian AS ar BBC Radio Wales heddiw yn trafod y sefyllfa yn Llanberis. Yn ogystal ag achosi pryderon yn lleol, mae’r problemau yn cael effaith niweidiol ar y diwydiant twristiaeth.

Cliciwch yma i wrando ar y cyfweliad.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn galw am ‘weithredu ar frys’ i ddelio â sefyllfa Llanberis

Mae Siân Gwenllian, sy'n cynrychioli Arfon, sy'n cynnwys Llanberis, wedi ysgrifennu at Dafydd Gibbard, Prif Weithredwr Cyngor Gwynedd, i fynegi ei phryderon yn wyneb cynnydd mewn problemau taflu sbwriel a pharcio yn y pentref.

Cliciwch yma i ddarllen y stori.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Prosiect cymunedol Dyffryn Ogwen yw'r “weledigaeth sydd ei hangen ar Gymru."

Mae Dyffryn Gwyrdd, sy’n ceisio mynd i’r afael â thlodi trafnidiaeth ac unigrwydd, yn enghraifft o'r weledigaeth gynhwysfawr sydd ei hangen ar Gymru, meddai Siân Gwenllian.

Darllenwch y stori lawn yma.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd