Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Rhian Mair
Angharad Tomos
Alwena Lewis
Menna Thomas
Meirion Davies
Rhys Llwyd
John Williams
Ann Elfryn
Derec Stockley
Roger Kelly
Robert Williams
Gwyn Lewis
Eirian Mary Jones
Haf Wyn Jones
Neville Hughes
Mirain Llwyd Owen
Angharad Griffiths
Janice Jones
Manon Williams
Nerys John
Marc Edwards
Sian Harris
Priscilla Owen
Natalie Mills
Kevin Roberts
Anna Jane Evans
Elin Walker Jones
Alicia Jones
244 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 218 o ymatebion

 • Rhian Mair
  signed 2017-09-03 08:58:30 +0100
 • Angharad Tomos
  signed via 2017-09-03 08:28:51 +0100
 • Alwena Lewis
  signed via 2017-09-02 22:39:52 +0100
 • Menna Thomas
  signed 2017-09-02 22:36:45 +0100
 • Meirion Davies
  signed 2017-09-02 20:49:50 +0100
 • Rhys Llwyd
  signed via 2017-09-02 20:44:37 +0100
  Rhys Morgan Llwyd
 • John Williams
  signed via 2017-09-02 20:32:34 +0100
 • Ann Elfryn
  signed 2017-09-02 20:00:10 +0100
 • Derec Stockley
  signed 2017-09-02 17:44:50 +0100
 • Roger Kelly
  signed 2017-09-02 16:15:55 +0100
 • Robert Williams
  signed 2017-09-02 15:47:12 +0100
 • Gwyn Lewis
  signed via 2017-09-02 12:10:26 +0100
 • Eirian Mary Jones
  signed via 2017-09-02 11:22:41 +0100
 • Haf Wyn Jones
  signed 2017-09-02 11:12:10 +0100
 • Neville Hughes
  signed via 2017-09-02 11:09:06 +0100
 • Mirain Llwyd Owen
  signed 2017-09-02 10:58:36 +0100
 • Angharad Griffiths
  signed 2017-09-02 10:50:06 +0100
 • Janice Jones
  signed 2017-09-02 10:28:43 +0100
 • Manon Williams
  signed 2017-09-02 10:25:15 +0100
 • Nerys John
  signed via 2017-09-02 08:34:54 +0100
 • Marc Edwards
  signed 2017-09-02 08:08:28 +0100
  Cwilydd o beth yw y bwriad i symud gwasanaethau fel fasciwlar o Fangor
 • Sian Harris
  posted about this on Facebook 2017-09-02 07:38:42 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Sian Harris
  signed 2017-09-02 07:37:32 +0100
 • Priscilla Owen
  signed 2017-09-02 03:45:05 +0100
 • Natalie Mills
  signed 2017-09-02 02:10:01 +0100
 • Kevin Roberts
  signed 2017-09-02 00:51:58 +0100
  Signed
 • Anna Jane Evans
  signed 2017-09-01 22:10:28 +0100
 • Elin Walker Jones
  signed 2017-09-01 21:58:01 +0100
 • Meinir Rowlands
  posted about this on Facebook 2017-09-01 21:55:03 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Alicia Jones
  signed via 2017-09-01 21:28:55 +0100
  Cadw gwasanaethau vascular yn ysbyty gwynedd!!

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd