Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Manon Wyn Jones
Owain Thomas
Hefin Elis
Sara Pierce-Jones
Nerys Bale
Lisa Wheldon
Carys Carys
Evie Wyn Jones
Mair Griffith
Mali Parry-Jones
Rita Jones
Nicole Le Maire
Delyth Pritchard
Seran Dolma
Arfon Hughes Evans
Nia Powell
Annis Milner
Euros Wyn
Rhiannon Williams
Huw Orwig
Eryl Jones
Nia Jenkins
Marian Griffith
Sharon James
Sara Moore
Margaret Roberts
Donna Catrin Jones
Dafydd Rees Jones
William Lloyd Davies
J Nicholas Jacobs
595 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 490 o ymatebion

 • Manon Wyn Jones
  signed via 2017-09-05 14:09:13 +0100
 • Owain Thomas
  signed 2017-09-05 14:07:01 +0100
 • Hefin Elis
  signed 2017-09-05 13:48:40 +0100
 • Sara Pierce-Jones
  signed 2017-09-05 13:22:18 +0100
 • Nerys Bale
  signed 2017-09-05 13:08:31 +0100
 • Lisa Wheldon
  signed via 2017-09-05 13:03:24 +0100
 • Carys Carys
  signed via 2017-09-05 12:51:29 +0100
 • Evie Wyn Jones
  signed via 2017-09-05 12:35:11 +0100
 • Mair Griffith
  signed 2017-09-05 12:30:50 +0100
 • Mali Parry-Jones
  signed 2017-09-05 12:20:02 +0100
 • Rita Jones
  signed via 2017-09-05 11:47:37 +0100
 • Nicole Le Maire
  signed via 2017-09-05 11:41:58 +0100
 • Delyth Pritchard
  signed via 2017-09-05 11:20:38 +0100
 • Seran Dolma
  signed via 2017-09-05 11:12:23 +0100
 • Arfon Hughes Evans
  signed 2017-09-05 11:04:46 +0100
  Arfon EVANS
 • Nia Powell
  signed 2017-09-05 11:02:19 +0100
 • Annis Milner
  signed via 2017-09-05 10:55:53 +0100
 • Euros Wyn
  signed 2017-09-05 10:31:31 +0100
 • Rhiannon Williams
  signed 2017-09-05 10:14:53 +0100
 • Huw Orwig
  signed 2017-09-05 10:07:55 +0100
 • Eryl Jones
  signed via 2017-09-05 10:06:57 +0100
 • Nia Jenkins
  signed 2017-09-05 10:00:44 +0100
 • Marian Griffith
  signed 2017-09-05 09:59:08 +0100
 • Sharon James
  signed 2017-09-05 09:56:53 +0100
 • Sara Moore
  signed 2017-09-05 09:56:01 +0100
 • Margaret Roberts
  signed 2017-09-05 09:38:13 +0100
 • Donna Catrin Jones
  signed 2017-09-05 09:35:59 +0100
 • Dafydd Rees Jones
  signed via 2017-09-05 09:31:49 +0100
 • William Lloyd Davies
  signed 2017-09-05 09:30:04 +0100
 • J Nicholas Jacobs
  signed 2017-09-05 09:25:59 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd