Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Llyr Ab Alwyn
Sion Owens
Elizabeth Williams
Sion Elwyn Hughes
Carolyn Williams
Dr J. Elwyn Hughes
Manon Angharad Davies
Jane Williams
Anita Jones
Gwennan Williams
Ant Evans
Carol MacFadyen
Delyth owen Davies
Cadi Jones
Janice Roberts
Alun Fon Roberts
Marred Glynn Jones
Ceri Parry
Nora Jones
Rhys Wiliams
Dewi Wyn Jones
Marian Williams
Anna Jones
Alun Roberts
Hywel Williams
Catrin Gruffudd
Rhys Evans
Gwenan Roberts
244 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 218 o ymatebion

 • Llyr Ab Alwyn
  @pa_humbug tweeted link to this page. 2017-09-01 21:12:02 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd http://www.plaidcymruarfon.org/ysbytygwynedd?recruiter_id=482
 • Llyr Ab Alwyn
  signed 2017-09-01 21:11:47 +0100
 • Sion Owens
  signed 2017-09-01 21:00:28 +0100
 • Elizabeth Williams
  signed 2017-09-01 20:41:35 +0100
 • Sion Elwyn Hughes
  signed 2017-09-01 20:35:49 +0100
 • Carolyn Williams
  signed 2017-09-01 20:30:13 +0100
 • Dr J. Elwyn Hughes
  signed 2017-09-01 20:25:14 +0100
 • Manon Angharad Davies
  signed 2017-09-01 19:42:07 +0100
 • Jane Williams
  signed 2017-09-01 19:32:01 +0100
 • Anita Jones
  signed 2017-09-01 19:25:50 +0100
 • Gwennan Williams
  signed 2017-09-01 18:47:04 +0100
 • Ant Evans
  signed 2017-09-01 18:41:10 +0100
 • Carol MacFadyen
  signed via 2017-09-01 18:37:02 +0100
 • Delyth owen Davies
  signed 2017-09-01 18:04:53 +0100
 • Cadi Jones
  signed 2017-09-01 18:02:27 +0100
 • Janice Roberts
  signed 2017-09-01 17:59:52 +0100
 • Alun Fon Roberts
  signed 2017-09-01 17:52:30 +0100
 • Marred Glynn Jones
  signed 2017-09-01 17:41:13 +0100
 • Ceri Parry
  signed 2017-09-01 17:01:07 +0100
 • Nora Jones
  signed via 2017-09-01 16:54:47 +0100
  Nora Jones
 • Leigh Phillipson
  posted about this on Facebook 2017-09-01 16:26:49 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Rhys Wiliams
  signed 2017-09-01 16:10:26 +0100
 • Dewi Wyn Jones
  signed 2017-09-01 15:59:22 +0100
 • Marian Williams
  signed 2017-09-01 15:45:23 +0100
 • Anna Jones
  signed 2017-09-01 15:44:23 +0100
 • Alun Roberts
  signed 2017-09-01 15:37:38 +0100
 • Hywel Williams
  signed 2017-09-01 15:35:12 +0100
 • Catrin Gruffudd
  signed 2017-09-01 15:24:33 +0100
 • Rhys Evans
  signed 2017-09-01 15:06:48 +0100
 • Gwenan Roberts
  signed 2017-09-01 15:05:08 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd