Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Carolyn Iorwerth
Haf Wyn Hughes
Dafydd Owen
Mair Eluned Rowlands
David Davies
Meirwen Lloyd
Rhian Tomos
Glyn Jones
Eurwyn Edwards
Gaynor Barton
Catrin Siriol
Walter Roberts
Einir Williams
Sara Wheldon
Elise Gwilym
Jim Comerford
Janice Mercer-Edwards
Gethin Scourfield
Gwyneth Wheldon
Cathrin Llywelyn
Merfyn Parry
Gwen Ellis
Erddyn Davies
Trish Parry
Nia Griffith
Sian Esmor Rees
Gwenan Gruffydd
595 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 490 o ymatebion

 • Carolyn Iorwerth
  signed via 2017-09-05 09:08:15 +0100
 • Haf Wyn Hughes
  signed via 2017-09-05 09:07:09 +0100
  Haf Wyn Hughes
 • Dafydd Owen
  signed 2017-09-05 09:05:22 +0100
 • Mair Eluned Rowlands
  signed 2017-09-05 09:02:31 +0100
 • David Davies
  signed 2017-09-05 08:57:23 +0100
 • Meirwen Lloyd
  signed 2017-09-05 08:51:18 +0100
 • Rhian Tomos
  signed 2017-09-05 08:34:16 +0100
 • Glyn Jones
  signed via 2017-09-05 08:20:08 +0100
 • Eurwyn Edwards
  signed via 2017-09-05 08:17:52 +0100
 • Gaynor Barton
  signed via 2017-09-05 07:57:46 +0100
 • Catrin Siriol
  signed via 2017-09-05 07:46:59 +0100
 • Walter Roberts
  signed 2017-09-05 07:09:38 +0100
 • Einir Williams
  signed 2017-09-05 07:02:28 +0100
 • Sara Wheldon
  signed via 2017-09-05 06:49:20 +0100
  Sara Wheldon
 • Elise Gwilym
  signed 2017-09-05 02:47:41 +0100
 • Jim Comerford
  signed 2017-09-04 23:36:14 +0100
 • Janice Mercer-Edwards
  signed 2017-09-04 23:19:37 +0100
 • Gethin Scourfield
  signed via 2017-09-04 23:18:06 +0100
 • Gwyneth Wheldon
  signed via 2017-09-04 23:10:35 +0100
  GWYNETH WHELDON
 • Cathrin Llywelyn
  posted about this on Facebook 2017-09-04 23:10:16 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Cathrin Llywelyn
  @cathcyf tweeted link to this page. 2017-09-04 23:10:13 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd http://www.plaidcymruarfon.org/ysbytygwynedd?recruiter_id=17855
 • Cathrin Llywelyn
  signed 2017-09-04 23:09:52 +0100
  Mae’n RHAID diogelu ein gwasanaethau yn Ysbyty Gwynedd. Sut mae disgwyl i Lan Clwyd wasanaethu cymunedau pell i ffwrdd Pen Llyn er enghraifft. Ydi’r bobl sy’n gwneud penderfyniadau wedi teithio ar hyd y lonydd yma o gwbl? Dydi dibynnu ar yr ambiwlans awyr ddim yn ateb y broblem chwaith – dim gwasanaeth yn y nos, a dim gwasanaeth os ydi’r hofrennydd ar alwad arall. Cwbl annerbyniol. Allwch chi ddim trin Gogledd Cymru fel De Cymru/Lloegr wrth geisio arbed arian – does gennym ni ddim y traffyrdd sy’n ei gwneud hi’n bosib cludo cleifion yn gyflym. Os bydd y penderfyniad yma’n mynd rhagddo – bydd bywydau’n cael eu colli. Does dim pris ar hynny.
 • Merfyn Parry
  signed via 2017-09-04 23:07:54 +0100
  Mi feswn wedi colli fy mrawd Emyr Parry sa fese y cyflestere yma ar gael yn ysbyty Gwynedd yn Bangor. Mi roedd Emyr yn rhu sal iw symud, mi gath triniaeth fedigedig gan y staf, ni fese fo efo ni heddiw heb iddynt edrych ar ei ol fel gwneuthant. Dwi a gweddill y teulu yn ein dyled ir tim meddygol ym Mangor
 • Gwen Ellis
  signed 2017-09-04 22:42:01 +0100
 • Erddyn Davies
  signed via 2017-09-04 22:41:23 +0100
  Mae’n hanfodol bod yr uned hon yn cael ei chadw’n agored.
 • Trish Parry
  signed via 2017-09-04 22:38:38 +0100
 • Gwyneth Evans
  posted about this on Facebook 2017-09-04 22:35:57 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Nia Griffith
  signed 2017-09-04 22:22:20 +0100
 • Sian Esmor Rees
  signed via 2017-09-04 22:18:28 +0100
 • Gwenan Gruffydd
  signed 2017-09-04 22:14:08 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd