Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Rhys Llwyd
Debra mathias
Nia Evans
John Williams
Ann Elfryn
Gwen Roberts
D Williams
Derec Stockley
Eirian Davies
rhian hughes
Roger Kelly
Elfed Williams
Alun Williams
Robert Williams
Wyn Williams
Mark Flack
Menai Williams
Gwyndaf Williams
Cerys Davies
Lorraine Williams
Gwyn Lewis
Emma Disley
Lesley Mahoney
Eirian Mary Jones
Haf Wyn Jones
Neville Hughes
Mirain Llwyd Owen
Angharad Griffiths
Rhian Wyn
Denise Jones
587 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 481 o ymatebion

 • Rhys Llwyd
  signed via 2017-09-02 20:44:37 +0100
  Rhys Morgan Llwyd
 • Debra mathias
  signed 2017-09-02 20:41:57 +0100
 • Nia Evans
  signed 2017-09-02 20:41:01 +0100
 • John Williams
  signed via 2017-09-02 20:32:34 +0100
 • Ann Elfryn
  signed 2017-09-02 20:00:10 +0100
 • Gwen Roberts
  signed 2017-09-02 19:17:26 +0100
  Keep vascular in bangor if its been taken
 • D Williams
  signed 2017-09-02 18:31:58 +0100
  Gwarthus
 • Derec Stockley
  signed 2017-09-02 17:44:50 +0100
 • Eirian Davies
  signed 2017-09-02 17:31:29 +0100
 • rhian hughes
  signed via 2017-09-02 17:20:18 +0100
 • Roger Kelly
  signed via 2017-09-02 16:15:55 +0100
 • Elfed Williams
  signed 2017-09-02 16:12:39 +0100
 • Alun Williams
  signed 2017-09-02 16:11:29 +0100
 • Robert Williams
  signed 2017-09-02 15:47:12 +0100
 • Wyn Williams
  signed 2017-09-02 15:28:58 +0100
 • Mark Flack
  signed 2017-09-02 14:14:54 +0100
  Rhaid inni atal y Torïaid (sydd ar fai yn y pen draw) rhag dinistrio’r GIG
 • Menai Williams
  signed via 2017-09-02 14:05:18 +0100
 • Gwyndaf Williams
  signed via 2017-09-02 13:40:28 +0100
 • Cerys Davies
  signed 2017-09-02 13:29:12 +0100
 • Lorraine Williams
  signed 2017-09-02 13:28:17 +0100
 • Gwyn Lewis
  signed via 2017-09-02 12:10:26 +0100
 • Emma Disley
  signed 2017-09-02 11:41:49 +0100
 • Lesley Mahoney
  signed via 2017-09-02 11:38:41 +0100
  Lesley Mahoney
 • Eirian Mary Jones
  signed via 2017-09-02 11:22:41 +0100
 • Haf Wyn Jones
  signed 2017-09-02 11:12:10 +0100
 • Neville Hughes
  signed via 2017-09-02 11:09:06 +0100
 • Mirain Llwyd Owen
  signed 2017-09-02 10:58:36 +0100
 • Angharad Griffiths
  signed 2017-09-02 10:50:06 +0100
 • Rhian Wyn
  signed via 2017-09-02 10:43:08 +0100
 • Denise Jones
  signed 2017-09-02 10:40:22 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd