Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Meira Jones
Stephen Green
Dafydd Pritchard
Anna Jane Evans
Catrin Hind
meinir jones
Elin Walker Jones
Hugh Gwynne
Wendy Jones
Nerys Jones
Alicia Jones
Llyr ab Alwyn
Nia Pattinson
Sion Owens
Rhian Davies
Lowri Mererid
Gwyneth Penny
Ffion Owen
Osian Evans
Esyllt Calley
Elizabeth Williams
Rhiannon Gregory
Mirain Roberts
Kate Jones
Siôn Elwyn Hughes
Sarah Trotman
Carolyn Williams
595 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 490 o ymatebion

 • Meira Jones
  @Llwynbeuno tweeted link to this page. 2017-09-01 23:17:23 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd http://www.plaidcymruarfon.org/ysbytygwynedd?recruiter_id=14746
 • Meira Jones
  signed 2017-09-01 23:16:42 +0100
  Mae cadw gwasanaethau yn Ysbyty Gwynedd yn angenrheidiol, mae trafeilio o Uwchmynydd i YG ddigon pell ac ’rydym yn talu ein trethi fel pawb arall, pam fod rhaid cael gwasanaeth iechyd israddol i ardal wledig.
 • Stephen Green
  signed 2017-09-01 23:00:12 +0100
 • Dafydd Pritchard
  signed 2017-09-01 22:55:42 +0100
 • Anna Jane Evans
  signed 2017-09-01 22:10:28 +0100
 • Catrin Hind
  signed 2017-09-01 22:02:19 +0100
 • meinir jones
  signed 2017-09-01 22:02:12 +0100
 • Elin Walker Jones
  signed 2017-09-01 21:58:01 +0100
 • Meinir Rowlands
  posted about this on Facebook 2017-09-01 21:55:03 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Hugh Gwynne
  signed 2017-09-01 21:49:50 +0100
  Mae pawb yn talu’r un faint i goffrau’r Yswiriant Cenedlaethol; felly mae pawb yn haeddu’r un cyfle a gobaith am driniaeth mewn argyfwng, triniaeth brys, triniaethau amrywiol a llawdriniaethau o bob math, ynghyd a gofal nysrio safonol cyffelyb, ble bynnag maent yn byw
 • Wendy Jones
  signed via 2017-09-01 21:49:38 +0100
 • Nerys Jones
  signed 2017-09-01 21:47:51 +0100
  Nerys Jones
 • Alicia Jones
  signed via 2017-09-01 21:28:55 +0100
  Cadw gwasanaethau vascular yn ysbyty gwynedd!!
 • Llyr ab Alwyn
  @pa_humbug tweeted link to this page. 2017-09-01 21:12:02 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd http://www.plaidcymruarfon.org/ysbytygwynedd?recruiter_id=482
 • Llyr ab Alwyn
  signed 2017-09-01 21:11:47 +0100
 • Nia Pattinson
  signed via 2017-09-01 21:07:08 +0100
 • Sion Owens
  signed 2017-09-01 21:00:28 +0100
 • Rhian Davies
  signed 2017-09-01 20:55:43 +0100
 • Lowri Mererid
  signed 2017-09-01 20:53:10 +0100
 • Gwyneth Penny
  signed 2017-09-01 20:45:53 +0100
  We desperately need to keep services and staff at this hospital.
 • Ffion Owen
  signed 2017-09-01 20:43:05 +0100
 • Osian Evans
  signed 2017-09-01 20:43:05 +0100
 • Esyllt Calley
  signed 2017-09-01 20:41:39 +0100
  Plis peidiwch a symud yr uned o Ysbyty Gwynedd. Mae ymdrechion yr holl dîm ym Mangor o Proffesor Thomas i Dr Chaku i’r nyrsus ar y ward wedi achub bywyd fy ngŵr, ar ôl i Glan Clwyd gwneud cangymeriadau erchyll mewn llawdriniaeth a achosodd iddo bron a colli ei goes i gyd. A beth am yr holl staff? Oes disgwyl iddyn nhw drafeulio y holl ffordd i Glan Clwyd?
 • Elizabeth Williams
  signed 2017-09-01 20:41:35 +0100
 • Rhiannon Gregory
  signed 2017-09-01 20:41:14 +0100
  Rhiannon Gregory Mae’n angenrheidiol sicrhau pob gwasanaeth yn Ysbyty Gwynedd er budd pobl Gwynedd.
 • Mirain Roberts
  signed 2017-09-01 20:39:39 +0100
 • Kate Jones
  signed 2017-09-01 20:38:38 +0100
  kate jones
 • Siôn Elwyn Hughes
  signed 2017-09-01 20:35:49 +0100
 • Sarah Trotman
  signed 2017-09-01 20:33:46 +0100
 • Carolyn Williams
  signed 2017-09-01 20:30:13 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd