Arwyddwch y ddeiseb! / Sign the petition!

 pablo_(2).png

 

Rydym ni, yr isod, yn gwrthwynebu unrhyw ymgais i is-raddio gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd, Bangor.

Rhaid cadw statws Ysbyty Gwynedd. Rydym yn gwrthsefyll unrhyw ymdrechion i symud ein gwasanaethau craidd i'r dwyrain.

Galwn ar Fwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr a Llywodraeth Lafur Cymru i sicrhau gwasanaethau craidd yn Ysbyty Gwynedd.

We, the undersigned, oppose any proposal to remove essential services from Ysbyty Gwynedd, Bangor.

The status of Ysbyty Gwynedd must be retained. We resist any attempts to move core services eastwards.

We call on Betsi Cadwaladr Health Board and the Welsh Labour Government to retain comprehensive medical services at Ysbyty Gwynedd.

Who's signing

Donna Jones
Manon Angharad Davies
Wendy Moncur
Jane Williams
val wyn Jones
Anita Jones
Beryl Hughes
Philip Hughes
Gwennan Williams
Anthony Evans
Joan Bannister
Barbara Byatt
Sharon Hughes
Carol MacFadyen
Brenda Sykes
Cllr Rhydwen Vaughan Roberts
Dilys Owen
Gwenno Griffith
Wil Russell Owen
Delyth owen Davies
Cadi Jones
Janice Roberts
Gwenan Thomas
Alun Fon Roberts
Bethan Hughes
Marred Jones
Harry Robertson
Angharad Llwyd-Jones
Sarah Whyte
587 signatures

A fyddwch yn llofnodi?


Dangos 481 o ymatebion

 • Donna Jones
  signed 2017-09-01 19:42:09 +0100
 • Manon Angharad Davies
  signed 2017-09-01 19:42:07 +0100
 • Wendy Moncur
  signed 2017-09-01 19:35:08 +0100
  Mae mam wedi cael nifer o driniaethau llawfeddygol o dan ddwylo gofalus Yr Athro Dean Williams a Mr Chacu. Mae’r holl dîm yn broffesiynol iawn ym mhob fordd. Blaw am yr holl driniaethau, gofal ac ymrwymiad y holl staff fysa mam ddim yma heddiw. Pam newid rhywbeth sydd yn rhedeg yn iawn. Gwarth.
 • Jane Williams
  signed 2017-09-01 19:32:01 +0100
 • val wyn Jones
  signed 2017-09-01 19:31:54 +0100
 • Anita Jones
  signed 2017-09-01 19:25:50 +0100
 • Beryl Hughes
  signed 2017-09-01 19:25:25 +0100
 • Philip Hughes
  signed 2017-09-01 19:21:05 +0100
 • Gwennan Williams
  signed 2017-09-01 18:47:04 +0100
 • Anthony Evans
  signed 2017-09-01 18:41:10 +0100
 • Joan Bannister
  signed 2017-09-01 18:38:03 +0100
 • Barbara Byatt
  signed 2017-09-01 18:37:12 +0100
 • Sharon Hughes
  signed 2017-09-01 18:37:12 +0100
  Mae’r ffaith fod Betsi Cadwaladr hyd yn oed yn ystyried symud adran Vascular hynod o broffesiynol a gweithgar gyda phrofiad eang o drin cleifion o Ysbyty Gwynedd i leoliad mor bell o Ben Llyn yn warthus o beth. Nid pawb sy’n ffodus o gael triniaeth mor dda ar stepan drws ac ar ddiwedd y dydd, all penderfyniad fel hyn roi llawer o fywydau yn y fantol. Mewn geiriau syml, mae angen cadw’r adran ym Mangor, yn ol yr hen chwedl, “if it ain’t broke, why fix it ?”
 • Carol MacFadyen
  signed via 2017-09-01 18:37:02 +0100
 • Brenda Sykes
  signed 2017-09-01 18:27:26 +0100
  Brenda Sykes
 • Cllr Rhydwen Vaughan Roberts
  signed 2017-09-01 18:26:47 +0100
 • Dilys Owen
  signed 2017-09-01 18:25:58 +0100
 • Gwenno Griffith
  signed 2017-09-01 18:20:45 +0100
 • Wil Russell Owen
  signed 2017-09-01 18:11:33 +0100
  Di colli’r uned yma ddim yn optiwn
 • Delyth owen Davies
  signed 2017-09-01 18:04:53 +0100
 • Cadi Jones
  signed 2017-09-01 18:02:27 +0100
 • Janice Roberts
  signed 2017-09-01 17:59:52 +0100
 • Gwenan Thomas
  signed via 2017-09-01 17:58:58 +0100
 • Alun Fon Roberts
  signed 2017-09-01 17:52:30 +0100
 • Bethan Hughes
  signed 2017-09-01 17:51:02 +0100
 • John Bach
  posted about this on Facebook 2017-09-01 17:48:45 +0100
  Sign the petition: Cadw gwasanaethau hanfodol yn Ysbyty Gwynedd
 • Marred Jones
  signed 2017-09-01 17:41:13 +0100
 • Harry Robertson
  signed 2017-09-01 17:40:12 +0100
  Harry Robertson
 • Angharad Llwyd-Jones
  signed 2017-09-01 17:24:45 +0100
 • Sarah Whyte
  signed 2017-09-01 17:10:15 +0100

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd