Newyddion

Corff rhyngwladol yn rhybuddio yn erbyn dileu swydd y Comisiynydd Iaith

sian_gwenllian.jpg

“Mae ymdrechion y llywodraeth Lafur i ddileu swydd Comisiynydd yr Iaith Gymraeg yn annoeth ac fe fydd yn gwanhau hawliau siaradwyr Cymraeg" meddai Ysgrifennydd Cabinet cysgodol Plaid Cymru dros yr Iaith Gymraeg, Sian Gwenllian.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn cefnogi gweithgareddau diwrnod gwyrdd

Sian_-_Diwrnod_Gwyrdd.jpg

Yn ddiweddar, bu ysgolion drwy Gymru a thu hwnt yn cynnal ‘diwrnod gwyrdd’ i ddangos eu cefnogaeth i goedwigoedd glaw y byd. Mae’r ‘Diwrnod Gwyrdd’ yn ddiwrnod blynyddol o weithgaredd gwyrdd a drefnir gan yr elusen newid hinsawdd, Maint Cymru.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae Siân Gwenllian AC yn annog preswylwyr i 'Gadw Cam Ymlaen Cyn y Gaeaf' gyda 10 awgrym defnyddiol

penguin.jpg

“Dywedodd Siân Gwenllian AC: "Mae'n bwysig iawn cadw cam ymlaen cyn y gaeaf. Rwyf am i bawb yn Arfon ddeall pa gymorth sydd ar gael iddynt hwy, a hefyd ar gyfer eu teuluoedd a'u ffrindiau. Mae bod yn effeithlon o ran ynni a chadw biliau dan reolaeth yn bwysig iawn, felly byddwn i'n annog pobl i gysylltu â'u cyflenwr ynni i ddarganfod pa gefnogaeth sydd ar gael"

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Hysbys Swydd

Mae Hywel Williams Aelod Seneddol Arfon a Siân Gwenllian Aelod Cynulliad Arfon

am benodi

Swyddog Gweinyddol

 i ddarparu gwasanaeth ysgrifennyddol/cymorth gweinyddol i’r AS a’r AC

Ystod Cyflog: £18,619 - £25,109

Swydd llawn amser 37awr yr wythnos, 22.2 awr (tri ddiwrnod) i'r Aelod Seneddol

ac 14.8 awr (dau ddiwrnod) i'r Aelod Cynulliad dan gytundeb gwahanol.

  

Mae’r gallu i gyfathrebu yn llafar ac ysgrifenedig yn y Gymraeg a’r Saesneg yn hanfodol

 

Ymholiadau anffurfiol a manylion pellach gan  

Richard Thomas ar 01286 672076

[email protected]

 

Dyddiad cau am geisiadau: 5.00yh, Dydd Gwener, Tachwedd 10, 2017

 Cynhelir cyfweliadau ar: Ddydd Gwener, Tachwedd 17, 2017

(This is an advertisement for a Full Time Administrative Officer to provide secretarial and administrative duties for Hywel Williams MP and Siân Gwenllian AM. Complete fluency in oral and written Welsh & English is essential).

 

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS yn galw am welliannau brys i rwydwaith ffonau ym Mharc Menai Bangor

Parc_Menai.png

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon, Hywel Williams, wedi annog darparwyr ffonau symudol i wneud popeth sydd ei angen i wella gwasanaeth symudol yn un o barciau busnes mwyaf gogledd orllewin Cymru, wrth i rai tenantiaid ystyried ail-leoli.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn cefnogi menter newydd yn Nhref Caernarfon

selwyn-sian.jpg

Mae Aelod Cynulliad Arfon, Siân Gwenllian yn cefnogi  ymgyrch #80mewn8 menter gymunedol Llety Arall yng Nghaernarfon wrth i’r rhai sydd tu ôl i’r cynllun apelio ar y cyhoedd am werth £80,000 o fuddsoddiadau o fewn yr 8 wythnos nesaf, er mwyn gwireddu eu breuddwyd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AC Arfon yn ennill brwydr cyllid cefnogi pobl

Sian_Gisda_2.jpg

Mae AC Arfon Siân Gwenllian yn falch iawn bod trafodaethau cyllideb gyda Llywodraeth Cymru  wedi golygu na fydd toriadau i gyllideb y rhaglen Cefnogi Pobl am ddwy flynedd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau Plaid yn cynnig defnydd am ddim ffonau swyddfa i hawlwyr credyd cynhwysol

Hywel_Williams_MP_(1).JPG

Mae Aelodau Seneddol Plaid Cymru dros Arfon a Dwyfor Meirionnydd, Hywel Williams a Liz Saville Roberts yn cynnig i etholwyr sy'n dymuno siarad gyda'r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) ynghylch hawliadau Credyd Cynhwysol (Universal Credit), ddefnyddio ffônau eu swyddfeydd yng Nghaernarfon a Dolgellau am ddim, yn dilyn newyddion fod hawlwyr yn eu wynebu cost o 55c y funud i ddefnyddio'r llinell gymorth.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

UAC yn rhannu pryderon am ymgynghoriad Rheoli Adnoddau Naturiol Cymru yn Gynaliadwy gyda AC Arfon

FUW_Sian_Gwenllian_meeting.jpg
Pryderon ynghylch ymgynghoriad ‘Bwrw Ymlaen â Rheoli Adnoddau Naturiol Cymru yn Gynaliadwy, Llywodraeth Cymru oedd prif ffocws trafodaethau diweddar rhwng Swyddog Gweithredol Sirol Undeb Amaethwyr Cymru, Gwynedd Watkin ac AC Arfon, Sian Gwenllian, sydd hefyd yn aelod o’r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Hywel yn canmol gwasanaeth sy'n achub bywydau ac sydd dan fygythiad canoli gan Lafur

hywelpmqs.png

Codi pryderon am ddyfodol gwasanaeth fasgwlaidd arloesol ym Mangor yn ystod PMQs

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd