Newyddion

Galw am ddinasyddiaeth y DU i staff allweddol sy'n brwydro Covid-19.

Mae Aelod Seneddol Plaid Cymru dros Arfon Hywel Williams yn galw ar Lywodraeth y DU i gydnabod aberth gweithwyr tramor sy'n rhan o'r frwydr yn erbyn Coronafirws trwy roi dinasyddiaeth y DU iddynt. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Lladd ar Lywodraeth Cymru am system brofi "gymhleth, ddi-drefn"

Targed 5,000 o brofion y dydd erbyn canol Ebrill yn mynd i gael ei fethu

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn cyflwyno cwyn ffurfiol i'r Comisiwn Ewropeaidd ynglŷn â gwahaniaethu dros gyfarpar diogelu personol (CDP)

Adam Price: Llywodraeth y DU yn torri'r rheoliadau

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AirBnB yn ildio i bwysau’n lleol ac yn gohirio archebion gwyliau yn ystod y cyfnod ymneilltuo cymdeithasol.

AS lleol yn croesawu’r penderfyniad ond yn mynnu bod yn rhaid canslo'r holl archebion presennol.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweinydd y Blaid yn galw am fesurau radical i atal teithio i Gymru cyn y Pasg

"Ymwelwch â Chymru yn Nes Ymlaen " i ysgafnhau pwysau ar wasanaethau cyhoeddus - Adam Price.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Adam Price: Mae angen tsar caffael ar Gymru i ddatrys problemau â phrofi a chyfarpar diogelu personol

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi dadlau heddiw y dylai Llywodraeth Cymru benodi tsar caffael i ymdrin â'r prinder difrifol yng Nghymru o ran pecynnau profi Covid-19, Cyfarpar Diogelu Personol (CDP) a dyfeisiau meddygol i gleifion.

 

 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Arweinydd Plaid Adam Price yn galw am onestrwydd gan Lywodraeth Cymru ynghanol dryswch chwalu cytundeb.

Mae Arweinydd Plaid Cymru Adam Price wedi galw ar Lywodraeth Cymru i fod yn "onest" ynghylch methiant y cytundeb rhyngddynt hwy a chyflenwr preifat dienw i ddarparu 5,000 o brofion Covid-19 ychwanegol y dydd.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Pwyso ar Lywodraeth Cymru i ymyrryd wrth i fwciadau gwyliau yn Eryri barhau er gwaethaf rhybuddion.

Mae AS Plaid Cymru ar gyfer Arfon Hywel Williams a'r AC Sian Gwenllian wedi galw ar lywodraeth Llafur Cymru i gyflwyno cyfarwyddeb i'r asiantau gosod gwyliau Booking.com ac AirBNB i roi'r gorau i dderbyn bwciadau ar gyfer eiddo yng Ngwynedd ar unwaith.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Galw am gefnogaeth ychwanegol ar gyfer sector gofal plant yn ymateb i argyfwng y Coronafeirws.

Mae Plaid Cymru wedi galw i amddiffryn a rhoi cefnogaeth ychwanegol i'r sector gofal plant a'r gweithlu gofal plant ledled Cymru yn wyneb argyfwng y Coronafeirws.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Awdurdodau lleol yn galw am gyllid ar gyfer gwyliau treth gyngor.

Rhaid i'r Llywodraeth Llafur gefnogi awdurdodau lleol 'rheng flaen' i helpu pobl mewn angen. 

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd