Newyddion

"Rhy bwysig i'w hanwybyddu" - Gwnewch y celfyddydau yn rhan o'r ateb i oroesi'r argyfwng hwn.

Plaid Cymru yn galw am i'r celfyddydau fod yn rhan o'r ateb yn hytrach na phroblem arall i'w datrys pan fydd y pandemig drosodd. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Ymateb y Cynghorydd Sir dros Benygroes, Judith Humphreys am gau gwaith cwmni Northwood ym Mhenygroes

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

ASau Plaid yn galw am gyfarfod brys i drafod dyfodol ffatri leol.

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhoi stop ar driniaeth ar gyfer cleifion iechyd meddwl yn 'sgandal' yn ôl AS

Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Gallai ddifyg gwersi wedi'u ffrydio'n fyw olygu bod plant yng Nghymru'n cael eu gadael ar ôl

Mae Gweinidog Addysg yr Wrthblaid Plaid Cymru Sian Gwenllian AS wedi ysgrifennu at Weinidog Addysg Cymru, Kirsty Williams, i fynegi pryder bod rhai plant yn cael eu gadael ar ôl gan nad yw eu hysgolion yn cynnig gwersi wedi'u ffrydio'n fyw.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Rhaid i Lywodraeth Cymru ddangos arweinyddiaeth i brifysgolion Cymru

Mae Plaid Cymru wedi galw ar Lywodraeth Cymru i ddangos arweinyddiaeth ac ymrwymo i gronfa ariannol wrth gefn i brifysgolion Cymru, wedi i adroddiad ynglŷn â chyflwr addysg uwch yng Nghymru ddangos bod y sector yn wynebu heriau mawr

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Yr Heddlu'n galw am gynyddu dirwyon i bobl sy'n torri rheolau'r cyfyngiadau symud.

Comisiynwyr Heddlu a Throseddu yn galw am bwerau i droi pobl allan o ail gartrefi. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

AS Arfon yn galw ar swyddfa'r cabinet i osgoi hysbysebion iechyd cyhoeddus dryslyd.

Yng Nghymru, y neges o hyd yw Arhoswch Gartref, meddai'r AS. 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Sicrhau cefnogaeth i BID Bangor a HWB Caernarfon.

Yn ddiweddar cafodd Siân Gwenllian, Aelod o’r Senedd dros Arfon, gyfle i godi pwysigrwydd yr angen am gefnogaeth i BID Bangor a Hwb Caernarfon gyda Ken Skates, Gweinidog yr Economi. Mae’r ddwy fenter yn gweithio i hybu busnesau a siopau canol tref  o fewn etholaeth Arfon.

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Plaid Cymru yn galw am gynyddu dirwyon ar unwaith i atal pobl rhag gyrru i gyrchfannau twristiaeth poblogaidd Cymru.

Ofnau am ddiogelwch y cyhoedd ar ôl i Loegr lacio cyfyngiadau teithio

 

Darllenwch fwy
Ychwanegwch eich ymateb Rhannu

Mae hyn yn dechrau gyda chi

Ganddyn nhw mae'r arian, ond gennym ni mae'r bobl. Os yw pawb sy'n ymweld â'r wefan hon yn ymuno â'n symudiad yna does dim na allwn ei gyflawni.

Ymgyrchoedd